Box 3 administratie niet verplicht

Een belastingplichtige met box 3-vermogen is momenteel niet verplicht om een administratie te voeren van het box 3-vermogen. Ook is de belastingplichtige niet verplicht om documenten te bewaren die van belang zijn voor de belastingheffing.

Bij het nieuwe box 3-stelsel zijn potentieel meer gegevens relevant voor de vaststelling van de juiste belasting ten opzichte van het huidige stelsel, zoals gegevens in verband met de werkelijk genoten inkomsten, stortingen en onttrekkingen en kostenaftrek. Voor het inkomensbegrip wordt daarvoor zoals hierboven toegelicht voor verschillende elementen aangesloten bij het winstregime. In het winstregime worden de hiervoor genoemde elementen, die in het nieuwe box 3-stelsel relevant worden, bijgehouden en zeven jaren bewaard door de belastingplichtige. Deze administratieplicht draagt bij aan de mogelijkheid van een effectieve controle door de Belastingdienst.

Andere nieuws

verkennen en ontdekken

Huurcontract moet weer de norm worden in plaats van het flexibele huurcontract
flexibel huurcontract

Vast huurcontract vs flexibel huurcontract

Een vast huurcontract moet weer de norm worden in plaats van het flexibele huurcontract, zo regelt het initiatiefwetsvoorstel van Henk

Vastgoedbeleggers in beweging
portefeuille

Vastgoedbeleggers in beweging

Eind 2022 werd duidelijk hoe sterk de nieuwe fiscale wetgeving de rendementen van vastgoedbeleggers in box 3 beïnvloed. Van diverse

Emlinked huurdersportaal
Emlinked abonnement

Emlinked huurdersportaal

Emlinked biedt haar klanten de unieke mogelijkheid om huurders toegang te geven tot het huurdersportaal. Het huurdersportaal is de plek