Box 3 administratie niet verplicht

Een belastingplichtige met box 3-vermogen is momenteel niet verplicht om een administratie te voeren van het box 3-vermogen. Ook is de belastingplichtige niet verplicht om documenten te bewaren die van belang zijn voor de belastingheffing.

Bij het nieuwe box 3-stelsel zijn potentieel meer gegevens relevant voor de vaststelling van de juiste belasting ten opzichte van het huidige stelsel, zoals gegevens in verband met de werkelijk genoten inkomsten, stortingen en onttrekkingen en kostenaftrek. Voor het inkomensbegrip wordt daarvoor zoals hierboven toegelicht voor verschillende elementen aangesloten bij het winstregime. In het winstregime worden de hiervoor genoemde elementen, die in het nieuwe box 3-stelsel relevant worden, bijgehouden en zeven jaren bewaard door de belastingplichtige. Deze administratieplicht draagt bij aan de mogelijkheid van een effectieve controle door de Belastingdienst. 

Andere nieuws

verkennen en ontdekken

Naarden

We zijn verhuisd naar Naarden

De afgelopen periode stond in het teken van opruimen, inpakken, uitpakken en door! Na een succesvolle verhuizing zijn wij nu

Basis cursus

Emlinked trainingsaanbod 2024

1. Basis cursus algemeen
Uitvoeren van alle dagelijkse taken van de vastgoedbeheerder
a. Masterdata invullen (Eigenaren, Klanten, Leveranciers);<br

Illustratie nieuwe contact telefoon voor emlinked,
bereikbaar

Nieuw telefoonnummer emlinked

Emlinked heeft een nieuw telefoonnummer; voortaan staan wij voor je klaar op: +31 (0) 88 707 7000